CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÂY NAM

 Địa chỉ:  Số 10/1A ĐƯỜNG 98, ẤP GIÒNG SAO, XÃ TÂN PHÚ TRUNG, CỦ CHI, TP.
HCM

SĐT: 0938.520.495                 

Email: sowecotech@gmail.com – Website : www. soweco.com.vn   

NVKD: 0908.067.569– Mr Viên

NVKD : 037.389.1552 – Mr Trường